Maryla Rose z Australii – poetka; liderka InterPlay; trener rozwoju osobistego.
Kompleks Konferencyjny w Katowicach, 10. VI 2015r.