PAŁAC DIETLA w Sosnowcu, 11 X 2020 rok. Montaż filmu: Ryszard Klein.