Jak odnaleźć Prawdę pośród niezliczonej ilości słów? Na te i inne tematy rozmawiają: Mariusz Alin – www.mariuszalin.pl i Ryszard Klein. Zachęcamy do udziału w rozmowach poprzez wpisywanie komentarzy. Spróbujemy na nie odpowiadać, przedstawiając nasz punkt widzenia w kolejnych edycjach.