(8). POKOCHAĆ SIEBIE. Fragm. książki: „SPOJRZENIE BOGA. Bliźniacze Dusze”. Czyta autor.