(6) POKOCHAĆ SIEBIE. Fragm. książki:
„SPOJRZENIE BOGA. Bliźniacze Dusze”. Czyta autor.
Grafika: Dawid Klein.
Muzyka: Ryszard Klein.