SŁOWO OBRAZ MUZYKA

Wieczór poezji z udziałem: Krystyna Postrzednik – poezja, Anna Solecka-Bacia – poezja, Ryszard Klein – sentencje, Teresa Rabijasz – malarstwo, Sylwester Szweda – śpiew, Zespół muzyczny „Symetrio”, Maciej Szczawiński – prowadzenie....

JAM JEST

SŁOWO AUTORA   Czy mamy prawo myśleć o człowieku w kategoriach boskości? Czy Bóg stawia nam jakiekolwiek granice? Granice nie mogą istnieć, gdyż Miłość sama w sobie nie ma granic. Jedyne ograniczenia, jakie napotykamy, to te, które stawia nam nasz własny umysł....

CISZA. Esencja naszego umysłu

SŁOWO AUTORA   Nie trzeba być wnikliwym obserwatorem, by zauważyć, że każdy człowiek koncentruje się głównie na samym sobie. Głębię tego uwarunkowania można zaobserwować, gdy ktoś próbuje wkraczać w nasz osobisty obszar. Im bardziej jesteśmy w nim pogrążeni, z...