Fragmenty wykładu wygłoszonego w ramach warsztatów „Harmonia serc”, Willa Sobótka, 11-18 VIII 2017r. Zdjęcia i montaż filmu: Paweł Smoliński.